Bolystkonferanse

Bolyst har vært et treårig prosjekt
for kystkommuner i Vest-Finnmark
der målet har vært å styrke, utvikle og bygge opp
tjenester som skal gjøre vertskommunene til det foretrukne
arbeids- og bosted for både utenlandsk og norsk kompetanse.