Olje og Jazz

Olje og jazz– en statusoppdatering på hva som skjer i Barentshavet.
Seminaret ble arrangert av Nordkappregionen Næringshage og Petro Arctic.